Onze gastlessen, workshops en trainingen worden gegeven door ervaringsdeskundigen en een gespreksleider, die in samenspraak met onze opdrachtgevers vooraf afstemmen welke behoeften er zijn voor een optimaal resultaat. Op basis van onze ervaringsdeskundigheid geven we inzicht in de diverse belevingen en processen waar een kind doorheen gaat als het te maken krijgt met kindermishandeling. We maken hierbij gebruik van verschillende oefeningen en filmmateriaal van ‘Onze stem, Onze Kracht’ en ‘Jij Bent de Baas’.

Voorlichting: gastlessen, trainingen en webinars

Onze gastlessen zijn geschikt voor studenten, professionals en beleidsmakers en duren 2 uur. Tijdens deze lessen behandelen we thema’s als seksueel misbruik, verwaarlozing en huiselijk geweld.

Onze trainingen richten zich op het vergroten van de vaardigheden en kennis van professionals om onveilige situaties te signaleren en juist te kunnen handelen. Deze trainingen worden gegeven door ervaringsdeskundigen en een gespreksleider en duren 4 dagdelen van 3,5 uur.

Onze webinars bieden persoonlijke verhalen en tips voor professionals, studenten en beleidsmakers die werken met of voor kinderen, jongeren en hun gezinnen. Verder denkt Team KIM graag mee over maatwerkoplossingen. 

Advies en kosten

Team Kim deelt graag haar ervaringen, kennis en aanpak met organisaties, gemeenten en ministeries. Neem contact met ons op via info@teamkim.nl voor meer informatie over ons aanbod en de kosten van onze gastlessen en trainingen.