Doe een donatie!

Namens alle kinderen die te maken hebben (gehad) met kindermishandeling willen wij u hartelijk bedanken voor uw donatie. Uw steun maakt het mogelijk dat wij ons werk kunnen blijven doen en bijdragen aan het terugdringen van kindermishandeling en het vergroten van bewustwording over dit belangrijke onderwerp. Uw donatie draagt bij aan een veiligere toekomst voor kinderen in Nederland en wereldwijd.

Rekeningnummer: NL10 INGB 0007 7853 51
Ten name van Stichting Stop Kindermishandeling

Dank u wel!

 

rod-long-89bQBucvJdw-unsplash